Billboard sponsorski – prawo i zasady

Billboard sponsorski

 

Treść billboardu sponsorskiego można schematycznie zobrazować poprzez przykładowe zdanie:

Na program zaprasza sponsor – producent produktu.”

W billboardzie tego typu można tylko i wyłącznie promować swoją markę. Oczywiście przy okazji promuje się jednocześnie produkt, ponieważ można go zaprezentować. Rzeczą zakazaną jest jednak mówienie o nim czegokolwiek poza wymienieniem nazwy.

Billboard sponsorski

Billboard sponsorski

Billboard sponsorski a spoty reklamowe

Pierwszą i podstawową różnicą jest długość. Jednorazowe wskazanie sponsora może być emitowane nie dłużej niż 8, 16 albo 24 sekund (wszystko zależy od tego, ilu sponsorów się wymienia). Ważną rzeczą do zapamiętania jest fakt, że billboard nie może mieć charakteru reklamy. Nie może także promować sprzedaży, albo innych form korzystania z towarów czy usług (które są tak typowe dla zwykłych reklam). Mogą to być zwroty takie jak:„Pismo od jutra w kioskach”, czy „Płyta już w sprzedaży”. Kolejnym elementem jest to, że billboard nie ma prawa popierać idei, czy też zmierzać do osiągnięcia innego efektu reklamowego.

Dodatkowo nie można wykorzystywać fragmentów dźwiękowych i wizualnych przekazu reklamowego, z którymi sponsor może być kojarzony, a które mogłyby wpłynąć na utrudnienie odróżnienia przekazu reklamowego od wymienienia sponsora.

Ten kto chce stworzyć i pokazać światu swój billboard musi podpisać umowę emisyjną o sponsorowanie audycji. Dodatkowo  także złożyć oświadczenie, że przy tworzeniu billboardu nie wykorzysta się fragmentów wizualnych czy dźwiękowych przekazu reklamowego.

Tekst lektora – przepisy

Jeśli tekst lektora do billboardu sponsorskiego jest pisany przez copywritera, to niestety nie ma on dużego pola do popisu. Przede wszystkim ogranicza go czas. W ciągu ośmiu sekund można wypowiedzieć maksymalnie dwa zdania, a do tego w tym wypadku ustawa także dokładnie określa co jest dozwolone, a co nie.

Billboard sponsorski cena

Billboard sponsorski cena

Billboard sponsorski – koszt produkcji oraz emisji

Film typu billboard sponsorski jest nazywany także wskazaniem sponsora albo bardziej potoczne – sponsoringiem tv. Jest to z pewnością ciekawa alternatywa dla typowych spotów reklamowych. W ostatnich latach niezwykle zyskała na popularności. Mimo, że z pozoru stworzenie takiej formy może się niektórym wydawać bardzo proste i nieskomplikowane, to w rzeczywistości jest trochę inaczej. Wszystko przez to, że panują tam rygorystyczne obostrzenia, które dotyczą treści przekazywanych w tym krótkim filmie.

Audycję sponsoruje firma, a nie produkt

Najważniejszą rzeczą jest, że w wypowiadanym tekście musi pojawić się słowo sponsor (choć oczywiście można je odmieniać). Jeżeli jednak lektor nie poinformuje o sponsorowaniu, musi być umieszczony czytelny. Napis, który odróżnia się od tła płaszczyzny i nie zajmuje mniej niż jedną czwartą powierzchni ekranu. Najlepiej by było, gdyby był widoczny przez cały czas trwania emisji.

Dobrym pomysłem jest także wymienienie nazwy firmy, lecz nie jest to warunek konieczny. Można śmiało użyć nazwy produktu z pominięciem nazwy firmy.  Wówczas komunikat może mieć tylko formę typu: „Sponsorem programu jest producent towaru X”. Można też użyć rozmaitych określeń cech przedmiotu, które nie mają charakteru reklamowego.

Ustawa a znak towarowy

W billboardzie możliwe jest umieszczenie znaku towarowego sponsora. Może on przybierać formę określonego symbolu graficznego, albo wyrazu, frazy czy hasła. Jednakże należy pamiętać, że znak towarowy, który posiada postać wyrazu, frazy albo hasła może występować tylko wtedy, kiedy nie ma znamion reklamowych (czyli nie jest nastawiony na promocję sprzedaży albo innych form korzystania z produktów albo usług sponsora). Żeby potwierdzić, że znak towarowy należy do sponsora, klient musi przedstawić odpowiedni dokument z Urzędu Patentowego.

Cena produkcji billboardu sponsorskiego

Koszty mogą być naprawdę zróżnicowane. Przyczyną jest głównie fakt, że każdy producent posiada inny cennik takich usług. Znaczenie ma również forma i postać billboardu. Można zdecydować się na stworzenie najprostszego wskazania, czyli billboardu planszowego. Taka forma billboardu jest najtańsza.