Filmy szkoleniowe

 

Wszelakie skrypty, slajdy, notatki oraz tablice odchodzą do tak zwanego lamusa. Jeżeli pracodawca chce, aby pracownicy szybko zrozumieli i przede wszystkim nauczyli się obsługi nowych programów, nowych regulaminów, czy też procedur, najlepiej zrobi, jeśli pokaże im to w formie wideo.

Wideo szkoleniowe oraz instruktażowe to także skuteczny sposób na przekazywanie wiedzy klientom. Poprzez na przykład różnego rodzaju animowane instrukcje obsługi, prezentacje sposobu rozwiązywania często powtarzających się problemów.

 

Filmy szkoleniowe Wrocław

Filmy szkoleniowe Wrocław

WARUNKI TWORZENIA FILMU SZKOLENIOWEGO

Tworząc skuteczny w swym przekazie film szkoleniowy trzeba interesujący oraz klarowny obraz. Taki, który byłby zrozumiały dla każdego widza. Treść, którą chce się przekazać powinna być zaprezentowana w sposób zwięzły, konkretny, przejrzysty, a nawet dynamiczny. Musi więc być po prostu efektywny. Nie można przy tym zapomnieć o różnorakich powtórzeniach, planszach oraz animacjach. Podczas produkowania filmów szkoleniowych korzysta się z pomocy aktorów, statystów albo pracowników danej firmy. Muszą być jednak wiarygodni, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów do uzyskania zamierzonego efektu merytorycznego. Filmy szkoleniowe produkuje się w specjalnych studiach filmowych, wynajętych salach albo też w biurach klienta.

FILMY SZKOLENIOWE – ŚWIETNE NARZĘDZIE INFORMACYJNE ORAZ DYDAKTYCZNE

Wszystkie filmy szkoleniowe i instruktażowe można stosować jako narzędzie zarówno do celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oznacza to, że stanowią one pomoc nie tylko dla pracowników określonej firmy, lecz również jej klientów. Dzięki nim pracownicy mogą zrozumieć mechanizmy, które są związane między innymi z produkcją, obsługą oraz działaniem produktu. Z drugiej jednak strony są dla klientów idealnym narzędziem o charakterze instruktażowym, który dobrze i klarownie przestawia funkcjonowanie określonego przedmiotu, produktu, usługi albo danego zagadnienia. Dobrze jest również wiedzieć, że filmy instruktażowe są nieodłącznym elementem tak zwanego “video marketingu”.

REALIZACJA FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH I SZKOLENIOWYCH

Podstawą do rozpoczęcia pracy nad realizacją filmów instruktażowych i szkoleniowych jest przede wszystkim stworzenie kreatywnej i oryginalnej koncepcji obrazu, a także profesjonalnego scenariusza. Tylko w ten sposób można wyznaczyć strategię działania, które przybliży do celu, jakim jest wpłynięcie na odbiorcę przekazu filmowego. Po skończeniu dwóch powyższych elementów, należy rozpocząć niezbędne prace przygotowawcze oraz organizacyjne. Dopiero na sam koniec można przystąpić do właściwego etapu produkcji i realizacji filmu. Trzeba dokładać wszelkich starań, żeby użyte środki realizacyjne całkowicie pokrywały się z potrzebami klienta, a także grupy docelowej. Optymalizacja środków podczas prac przygotowawczych pozwoli na kreację idealnego filmu.